Forskrift om endringer i forskrift 3. juli 2006 nr 881 om skogfond o.a.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 03.03.2014 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om lov om skogbruk § 8, § 14, § 15 og § 16.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 03.03.2014 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om lom om skogbruk § 8, § 14, § 15 og § 16.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov