Planteforedlerloven

LOV-1993-03-12-32 Lov om planteforedlerrett.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter