Prop. 141 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Endringer i straffeprosessloven mv.

Endringer i straffeprosessloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget