Prop. 141 L (2009-2010)

Endringer i straffeprosessloven mv.

Endringer i straffeprosessloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget