Prop. 22 S (2014–2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget