Prop. 3 L (2014–2015)

Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler)

Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget