Prop. 61 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget