Prop. 77 L (2013–2014)

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget