Rapport: Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

Johan Arntyr, Mariell Juhlin, Håkon Kavli og Frederik Silbye

I denne rapporten utreder Rambøll mulige økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av en lisensordning for pengespill for deler av pengespillmarkedet i Norge.

Utredningen har vært gjennomført i perioden ultimo september 2014 – primo januar 2015. Oppdraget har blitt løst av et skandinavisk team med prosjektmedarbeidere fra Rambølls kontorer i både Sverige, Danmark og Norge.

Rapporten "Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill" (.pdf)