Regnskapsførerloven

Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre, jf. § 2 første ledd, skal være autorisert av Kredittilsynet i samsvar med denne lov. Kredittilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra autorisasjonsplikten og i tvilstilfelle bestemme om loven skal gjelde. Autorisert regnskapsfører skal nytte yrkesbetegnelsen « Autorisert regnskapsfører ». Selskap som nevnt i § 6 skal bruke betegnelsen « Autorisert regnskapsførerselskap » i tilknytning til navnet.

Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre, jf. § 2 første ledd, skal være autorisert av Kredittilsynet i samsvar med denne lov. Kredittilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra autorisasjonsplikten og i tvilstilfelle bestemme om loven skal gjelde. Autorisert regnskapsfører skal nytte yrkesbetegnelsen « Autorisert regnskapsfører ». Selskap som nevnt i § 6 skal bruke betegnelsen « Autorisert regnskapsførerselskap » i tilknytning til navnet. 

Se loven på lovdata.no
Til toppen