Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler eller et mer langvarig intervensjonsprogram. Dette er et av forslagene fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag.

Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler eller et mer langvarig intervensjonsprogram. Dette er et av forslagene fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag.

Rapporten kan du lese her.