Evaluering av kompetanseoverføring fra sjøfolk i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Denne rapporten belyser hvordan tilskuddsordningene for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs bidrar til kompetanseoverføring fra sjø til land.

Utarbeidet av Oslo Economics for Nærings- og fiskeridepartementet.