Avhendingslova

Lov 15. mai 2018 nr. 18 om lov om avhending av fast eigedom

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser