Bærekraft i det norske matsystemet

Nasjonal dialog og innspill

Rapporten er tredelt, der første del angir hovedlinjene i regjeringens arbeid med bærekraftige matsystem, neste del oppsummerer diskusjonene under nasjonal dialog, mens den siste delen er et sammendrag av de skriftlige innspillene.

Les dokumentet