Barnehager mot 2030 - strategi for barnehagekvalitet

Innen 2025 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning.

Les dokumentet

Illustrasjonsbilde

I dag går 270 000 barn over hele landet i barnehagen. Foreldre skal være trygge på at barna deres får en god start i livet. Derfor må vi sørge for at tilbudet er godt for alle barn uansett hvor de bor. Nøkkelen til å lykkes ligger i de ansattes kompetanse. De vet hva som trengs for å gi barna gode erfaringer og støtte. Denne strategien er laget for å gi alle ansatte i barnehagen et viktig kompetanseløft.

Strategien bygger på forskning og har blitt til etter dialog med barnehagesektoren og over 700 skriftlige innspill.

Strategi for barnehagekvalitet 2021–2030