Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EU’s personvernforordning i norsk rett

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.01.2018