Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EU’s personvernforordning i norsk rett

Status: På høring

Høringsfrist: 12.01.2018