Rapporter fra EU-delegasjonen 2021

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU

Rapport av Mona Næss, arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU.

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU (pdf.)

Innhold

 • Innledning
 • Saker på agendaen - Kommisjonens arbeidsprogram for 2021 på arbeids- og sosialfeltet
 • Forslag til et direktiv om minstelønn
 • Økonomi, gjenoppbygging og arbeidsmarked - Kommisjonens høstpakke – sentral del av det europeiske semester
  • Høstpakken
  • NextGenerationEU/Recovery and Resilience Facility
  • Arbeidsmarkedet
 • Det tyske formannskapet annet halvår 2020 og prioriteringene for det portugisiske formannskapet første halvår 2021
 • Et aktivt Europaparlament
  • Rettferdig omstilling
  • Regulering av arbeidsvilkårene for plattformarbeidere
  • Fattigdon, ulikhet, minstelønn og lavtlønnsyrker
 • Arbeidsmiljø – nytt strategisk rammeverk for perioden 2021 - 2027
 • Forslaget om endringer i trygdekoordineringsforordningen

Les rapporten her.