Rapport: Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon

På oppdrag fra BLD har Agenda Kaupang evaluert Barnesakkyndig kommisjon.

Last ned rapporten her (2,6 MB).