Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, fastsettelse av forskrift om vern av Rykkhustjønnin naturreservat

Klima- og miljødepartementet foreslår endring av vernegrense og verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune, Innlandet fylke og vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron kommune, Innlandet fylke.

Tilrådingen omfatter 793 dekar nytt vern ved Rykkhustjønnin naturreservat og 27 dekar reduksjon i vernet areal i Lågendeltaet naturreservat. Totalt medfører forslaget at nytt verneareal i Norge øker med 766 dekar.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)