FNs konvensjon mot alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW)

 

1. Konvensjonstekst m/ protokoll

2. Ratifiseringer:

3. Reservasjoner

4. General Recommendations

5. Norges rapporteringsrunder

Norges syvende rapporteringsrunde:

Norges sjette rapporteringsrunde:

Norges femte rapporteringsrunde:

Norges fjerde rapporteringsrunde:

Norges tredje rapporteringsrunde:

Frister og innleveringer

Norges statsrapport

Komiteens Concluding Observations

Norges andre rapporteringsrunde:

  • Frister og innleveringer
  • Norges statsrapport: Må legges inn manuelt.
  • Komiteens Concluding Observations: Må legges inn manuelt.

Norges første rapporteringsrunde:

  • Frister og innleveringer
  • Norges statsrapport: Må legges inn manuelt.
  • Komiteens Concluding Observations: Må legges inn manuelt.

6. Individklagesaker

Klagesaker mot Norge: Foreløpig ingen

Klagesaker mot alle land