Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

Andre delrapport fra evalueringen av forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsfeltet. Forsøket evalueres av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Last ned rapporten her (PDF).