Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

Tredje delrapport - oktober 2018

Formålet med Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet er å innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet. Forsøket skal også undersøke om flere barn og familier får nødvendig hjelp og omsorg med en annen organisering.

Endelig delrapport 3_Evaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling på barnevernområdet.pdf