Forenkle og forbedre

Rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

Et ekspertutvalg har utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet har vært å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

Les dokumentet

Utvalget har vært ledet av Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet. Rapporten Forenkle og forbedre har en rekke forslag til hvordan psykisk helsevern kan organiseres slik at behandlingen gis målrettet, og slik at pasientene får rask tilgang på riktig kompetanse og effektiv behandling av god kvalitet.

Utvalget har sett på:

  • Hvilke pasientgrupper/tilstander kan nyttiggjøre seg mer spesialisert organisering?
  • Hvordan legge til rette for at kunnskap og forskning ligger til grunn for behandlingen?
  • Hvordan organisere dette slik at tjenestene blir koordinerte, helhetlige og av god kvalitet for pasienter og pårørende?
  • Hvordan organisere dette slik at tjenestene blir best mulig i stand til å samarbeide med kriminalomsorgen og andre tjenester med ansvar for grupper hvor psykiske lidelser er utbredt og slik at innsatsen overfor disse gruppene blir styrket?