Forskrift om endring i midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Fastsatt av Energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet 11. januar 2024 med hjemmel i midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven) § 4 og § 11 og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord § 18 (jordlova).

Se forskriften på lovdata.no