Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1745, 29 juni 2016 nr. 842, 30 juni 2017 nr. 1086, 8 aug 2017 nr. 1239, 1 des 2017 nr. 1906, 20 des 2018 nr. 2179, 20 des 2019 nr. 2068 (i kraft 1 jan 2020), 3 april 2020 nr. 581, 5 jan 2022 nr. 18.Rettet 06.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).

Se forskriften på lovdata.no