Forskrift om skogavgift for 2006

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 21.12.05 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41 i henhold til kgl. res. av 2. november 1984, og § 16, siste ledd.