Forskrift om vern av Lopphavet marine verneområde

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om opprettelse av Lopphavet marine verneområde, i kommunene Alta, Hasvik og Loppa, i Troms og Finnmark fylke.

Verneforslaget omfatter et sjøareal på ca. 1322 km2 og består av tre delområder, som vist som delområde A, B og C på kartet. Forslaget omfatter ikke privat grunn.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)