Norges fremtidige kompetansebehov

En underlagsrapport om kilder til kunnskap

Dette er tredje og siste rapport fra Kunnskapsdepartementets prosjekt om fremtidige kompetansebehov.

Foto: Gjerholm design

Dette er tredje og siste rapport fra Prosjekt fremtidige kompetansebehov. Prosjektets to første delrapporter gikk gjennom analyser innenfor mer avgrensede områder, mens denne rapporten sammenfatter en større bredde av kilder om kompetansebehovene i Norge.

Appendikset til rapporten presenterer prosjektets lærdommer og vurderinger om analyse, faglig dialog og formidling av fremtidige kompetansebehov. 

Norges fremtidige kompetansebehov-F-4430.pdf