Handlingsplan for Latvia og EØS-midlene

Forbereder seg til et liv i det fri

Leonids soner en lengre fengselsstraff et av Latvias fengsler. Kurs i treskjæring og praktisk snekkerarbeid skal hindre at han havner bak murene igjen. Læreren hans er lønnet med midler fra Norge. Les mer


Hjelp til selvhjelp gir resultater

I Riga finnes det et lavterskel-senter for hiv-smittede og aidssyke. En av grunnene til at senteret er blitt en suksess er at brukerne aktiviseres og selv tar kontroll over sin egen livssituasjon. Les mer


Stanser hjerneflukten til Riga

Med norsk fødselshjelp ble det etablert en høyskole i det nordlige Latvia på midten av 1990-tallet. Dette har vært et viktig middel for å bremse hjerneflukten fra hele regionen til hovedstaden. Les mer


I kø for å lære latvisk

Flere tusen voksne med russiskspråklig bakgrunn setter seg hvert år på skolebenken for å lære seg latvisk. Språkkunnskapene er nøkkelen til bedre jobbutsikter, større bevegelsesfrihet og fulle rettigheter som latvisk statsborger. Les mer


TV-serie avslørte fangenes kår i Latvia

Forholdene de innsatte i latviske fengsler lever under er lite kjent i befolkningen. Derfor ble det laget en opplysningskampanje på tv for å øke bevisstheten og skape debatt. Her kan du se utdrag av tv-programmene. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Latvia.