Havbruksstrategien - Et hav av muligheter

Målet for havbruksstrategien er å legge til rette for ny bærekraftig vekst og vise retning for en av Norges viktigste næringer. Skal Norge lykkes som havbruksnasjon fremover, må vi ha en lønnsom næring med konkurransedyktige rammevilkår. Vi må sikre god markedsadgang, og finne løsninger på bærekraftsutfordringer. Med denne strategien ser regjeringen utviklingen i et 10-15 årsperspektiv.

Les dokumentet

– regjeringens havbruksstrategi