Havbruksstrategien - Et hav av muligheter

Til innholdsfortegnelse

1 Forord

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og har blitt vår nest største eksportnæring. Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret, og har med det en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat fra havet til verden. Havbruksnæringen er også en viktig og lønnsom distriktsnæring. Dette er et meget godt utgangspunkt for å skape flere lønnsomme private arbeidsplasser i distrikts- og kyst-Norge. Når næringen samtidig har stor overvekt av familiebedrifter og lokalt eierskap, gir dette et godt utgangspunkt for videre utvikling av lokalsamfunn langs hele kysten. Havbruksnæringen blir med sitt potensiale for videre utvikling viktig for Norges vei ut av koronakrisen og inn i fremtiden.

Regjeringen har store ambisjoner for havbruksnæringen. Skal Norge lykkes som havbruksnasjon fremover, må vi ha en lønnsom næring med konkurransedyktige rammevilkår. Vi må sikre god markedsadgang, og finne løsninger på bærekraftsutfordringer. Utvikling av ny teknologi gir opphav til nye produksjonsformer og nye produkter, og her har det skjedd en betydlig utvikling i de senere år. En teknologinøytral tilnærming til myndighetskrav og til vilkår for vekst i produksjonen, er et viktig grunnlag for videre utvikling og vekst. Næringen kan spille en enda viktigere rolle dersom vi evner å håndtere utfordringene næringen står overfor og gripe de nye mulighetene. Dette stiller ikke bare krav til næringen selv, men også til forvaltning og forskning. Med denne strategien ønsker regjeringen å se utviklingen i et 10–15 årsperspektiv fremover med fokus på hvordan vi sammen skal håndtere både utfordringene og mulighetene vi står overfor. Målet for havbruksstrategien er å legge til rette for ny bærekraftig vekst og vise retning for en av Norges viktigste næringer.

Odd Emil Ingebrigtsen
fiskeri- og sjømatminister

Signatur, Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen

fiskeri- og sjømatminister

Til forsiden