Høring - endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2017