Høring - forordning om pengemarkedsfond

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017/1131 om pengemarkedsfond.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.04.2018