Høring - forslag om endring av reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endringer i reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2017