Høring - Forslag om endringer i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser

Resultat: Forslag til lovendringer i særavgiftsloven § 7, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 10, tolloven 1966 § 8, merverdiavgiftsloven § 7, ligningsloven § 3-13 og tolloven 2007 § 12-1 ble fremmet i Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv., kap. 8.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2007