Høring - forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten

Rettssikkerheten til ansatte som varsler om kritikkverdige forhold i staten skal styrkes. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå sendt et utkast til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten ut på høring. Disse skal gjøre det lettere for ansatte å vite hvordan de skal gå fram hvis de mener det er behov for å varsle.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2007