Høring - Forslag til endringer i prisutjevningsordningen for melk

Forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Fastsatt 26.06.07

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2007