Høring - forslag til justering av reglene om nåverdivurdering av fremtidige utskiftingskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2010