Høring - gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til gjennomføringsbestemmelser av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Status: På høring

Høringsfrist: 20.08.2017