Høring - Nye tollkvoter for bær i konservesforskriften

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien. Fastsatt 8. mai 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2007