Høring - overgangsregler til endringer i skattereglene for uføreytelser fra 2015

Resultat: Forskriften trer i kraft fra samme tidspunkt som lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Forskriften gjelder inntektsårene 2015, 2016 og 2017

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013