Høring - forslag til midlertidig forskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2020