Høring – endring og videreføring av boliglånsforskriften

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag om endring og videreføring av boliglånsforskriften.

Status: På høring

Høringsfrist: 11.04.2018