Høring – forslag til regler om en prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i kapittel 6 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009