Høring – krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer for banker mv.

Finanstilsynet har foreslått at det bør innføres generelle krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer tilsvarende det nivået som gjelder for alle valutaer samlet sett, med unntak for norske kroner for banker og kredittforetak som har euro og/eller amerikanske dollar som signifikant valuta.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2017