Høring av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2022

 • Finansdepartementet
 • Hovedorganisasjonen VIRKE
 • Landbruksdirektoratet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norske Felleskjøp
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Tolletaten/ Tolldirektoratet