Høring av forslag om å oppheve adgangen i kompensasjonsloven § 7 til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.08.2009