Høring av rapport om teksting av norskproduserte filmer

Norsk filminstitutt utarbeidet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en rapport om teksting av norskproduserte filmer. Saken ble omtalt i departementets budsjett for 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

Norsk filminstitutt utarbeidet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet en rapport om teksting av norskproduserte filmer. Saken ble omtalt i departementets budsjett for 2004.