Høring - Endring av forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser, dispensasjon fra utbytteforbudet

Høringen er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av St.meld. nr. 57 (2000-2001). Departementet foreslår en dispensasjonsbestemmelse basert på aksjelovens regler om forsvarlig kapitalsituasjon, jf aksjeloven § 3-5.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2004

Høringen er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av St.meld. nr. 57 (2000-2001). Departementet foreslår en dispensasjonsbestemmelse basert på aksjelovens regler om forsvarlig kapitalsituasjon, jf aksjeloven § 3-5.