Høring - endring i forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene til å omfatte også helse- og sosialfagutdanningene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2006