Høring — forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Ny forskrift om inn- og utmelding av Den norske kirke trådte i kraft den 4. januar 2006. Forskriften skal erstatte tidligere forskrift 7. oktober 1975 nr. 2 vedrørende innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2005